Vi ger dig kontroll på arbetsplatsen

LinkedinIkon för Linkedin
15aug
Moxy ID expanderar i Norden

Moxy ID expanderar i Norden

Med Joachim Flander i täten växer Moxy ID utanför Sveriges gränser. Inom kort kommer vi att erbjuda våra tjänster och vara med i kampen mot arbetslivskriminalitet även på den finska marknaden.

I slutet av 2021 ringde Claes Rydin, grundare av Moxy ID, till sin vän och före detta kollega Joachim Flander med förfrågan om att starta upp verksamheten i Finland. Joachim lärde känna både Claes och Anders Pettersson, vd på Moxy ID, när de jobbade på ID06 och han på Vastuu Group, den finska motsvarigheten. Verksamheterna hade samarbete mellan länderna och de tre herrarna fick god kontakt som de vidhöll, även efter att de gick vidare i sina karriärer. Så när Claes ringde var svaret enkelt.

—Vi kör, sa jag. Det fanns inte så mycket att fundera över. Jag arbetade då inom fastighetsbranschen men har mycket erfarenhet från byggsidan och kände till vad Claes hade startat upp i Sverige. Och om någon kan byggbranschen och vet vad han håller på med är det Claes, säger Joachim, vd för Moxy ID Finland.

Rådande omständigheter i världen gjorde att uppstartsprocessen pausades men under tiden tillbringade Joachim mycket tid i Sverige för att lära sig alla delar av verksamheten, vara med på arbetsplatsinspektioner, delta i diskussioner och knyta kontakter.

Under en arbetsplatsinspektion kontrolleras bland annat identifikationen på de som vistas på platsen och alla ska bära sina svenska ID06-kort eller finska Valtti-kort synligt. Korten må se olika ut och innehålla olika information, men de har precis samma kortstandard. Detta gör att den teknik som Moxy ID använder för att inspektera korten i Sverige kommer fungera lika bra vid inspektion i Finland. Vidare har de båda marknaderna i princip samma förutsättningar och utmaningar, men det förekommer några lagskillnader i Finland som man måste tas hänsyn till.

Moxy ID Finland får en positiv start direkt då Vastuu Group blir en partner till verksamheten. Detta medför att det redan nu finns en kundbas, tillgänglig data och öppna dörrar för diskussioner och samarbeten. Joachim ser väldigt positivt på framtiden.

—När man ser ett tydligt behov på marknaden är det väldigt roligt att kunna göra något åt det. På den finska marknaden finns idag företag som genomför arbetsplatsinspektioner. Men de saknar analysdelen och här kommer Moxy ID vara unika i vårt effektiva, analyserande och digitala sätt att arbeta. Finska byggherrar har oftast inga egna anställda utan arbetar med underentreprenörer och då kan det lätt förekomma fusk, oegentligheter och brister. Så vi har en hel del arbete framför oss men tack vare vår kunskap, erfarenhet och samarbetet med Vastuu Group är vi på god väg, avslutar Joachim.

Joachim Flander