Vi ger dig kontroll på arbetsplatsen

LinkedinIkon för Linkedin

Vi hjälper er på vägen
mot social hållbarhet

I branscher med många underleverantörer och stor personalomsättning är det nästan omöjligt att veta vem som är på en arbetsplats och vilka man gör affärer med. Med vår unika metod med arbetsplatskontroller och datadrivna insikter tar vi reda på hur det verkligen ser ut.

Behovet av att genomföra kontroller av identiteter är nödvändigt på alla arbetsplatser. 

Arbetsplatskontroller

Moxy genomför fysiska och digitala arbetsplatskontroller. Men våra säkerhetsklassade kontrollenhet och IT-plattform, samlar och analyserar vi information kring vilka bolag och individer som utför arbetet, om bolag och individer har rätt att utföra arbetet samt om man följer fastlagda rutiner och regelverk. Resultat och föreslagna åtgärder nedtecknas i en rapport och presenteras för kund. 

Byggnadsikon

Bolagskontroller

I en fördjupad bolagskontroll från Moxy ges en kvalificerad helhetsbild av företaget. Vi undersöker bland annat företagets historia, underleverantörer, arbetsvillkor, företrädare, finansiell information, revisionsuppgifter, betalningsanmärkningar, restförda skatter, enskilda fordringar samt eventuella lagbrott och domstolsbeslut. Moxy erbjuder dessa kontroller både på svenska och utländska företag. Vi har även möjlighet att säkerställa uppgifter mot myndigheters register, såsom direktivet för utstationering. Resultat och föreslagna åtgärder nedtecknas i en rapport och presenteras för kund. 

Förstoringsglasikon

Juridisk rådgivning och konsultation

Våra erfarna jurister hjälper dig att tolka och förstå lagar och förordningar, som utstationeringslagen, arbetstidslagen och utlänningslagen. För att finna rätt leverantörer kan vi även bistå i arbetet med att utforma upphandlingsunderlag, ställa rätt krav och skriva avtal. Med Moxys juridiska tjänster säkerställer du trygga, effektiva och framgångsrika affärer.

Ikon juridik

Dataanalys och hållbarhetsrapportering

Vi hjälper dig att få kontroll på dina arbetsplatser genom en automatisk analys av företag och individer. Detta tillsammans med arbetsplatskontroller ger dig en automatiserad bild av risknivån på olika arbetsplatser och vilka åtgärder som behöver vidtas.

Utifrån den data vi samlar in i vår arbetsprocess kan vi ge kvantitativa underlag till social hållbarhetsrapportering.

Monitorering ikon

Vilka utmaningar har du?

Olika arbetsområden har olika ansvar och utmaningar. Moxy har erfarenheten och kunskapen för att kunna hjälpa dig med lösningarna.

Våra undersökningar visar att ca 18 % inte är inloggade på arbetsplatsen. 

Säkerhetsklassad teknik

Moxy ID arbetar med säkerhetsklassad digital analys av känsliga uppgifter. Det är därför helt vitalt att detta sker i ett system som är säkert och uppfyller alla GDPR-krav. Vi har därför utvecklat en egen kontrollenhet, som uppfyller samma säkerhetsnivå som försvarsmakter använder.

Moxy telefon

Vill du veta mer?

Camilla Olofsson, affärsutvecklare
+46 70 239 66 94
camilla@moxyid.com