Nyheter

Här delar vi med oss av våra senaste nyheter och håller dig uppdaterad om vad som händer hos Moxy ID. Det kan handla om allt från nyanställningar till vunna upphandlingar, certifieringar och nyheter inom branschen.

Vi välkomnar Peter ”Peppe” Martin till Moxy ID!

”Med Peppe ombord stärker vi vår position ytterligare som marknadsledande kunskapsföretag inom arbetslivskriminalitet. Det känns oerhört roligt och värdefullt att få med Peppe i vårt lagbygge, välkommen!”
 — Anders Pettersson, vd Moxy ID

Polis, säkerhetskonsult, säkerhetschef, chef för arbetslivskriminalitet och nu expert inom samma område på Moxy ID. Den röda tråden i Peppes yrkesliv är tydlig: goda råd, främjande av goda insatser och beteendeförändring. Med Peppe i täten lanserar vi nu vårt nya affärsområde Advisory som riktar sig mot arbetslivskriminalitet.

­Advisory handlar kort och gott om att hjälpa kunderna få kontroll och sätta processer och rutiner samt följa upp arbetet mot arbetslivskriminalitet på arbetsplatser. Genom att använda Moxy IDs övriga tjänster kompletterar vi erbjudandet med exempelvis bolagsutredningar, rådgivning, incidenthantering och analyser med vår digitala plattform. Kort och gott – vi tar hand om våra kunders utmaningar.

—Vi arbetar för att effektivisera och förbättra arbetsmiljön på arbetsplatserna. Jag brinner för de som gör rätt för sig och vill främja goda insatser och rätt beteende, säger Peppe.

Under året kommer gruppen av experter inom Advisory växa och falla på plats. Förta målet är att inom en relativt snar framtid vara tio personer. För Peppe är det viktigt att teamet byggs upp av människor med rätt kompetens.

—Det är väldigt roligt att bygga ett team och samla en grupp olika, dynamiska och härliga individer. Alla kommer tillföra olika inriktningar och infallsvinklar och på så sätt bidra med sin expertis inom arbetslivskriminalitet. Något vi alla delar är ambitionen och målet om att skapa förändring och sund konkurrens i branschen. Vetskapen om att vårt arbete gör skillnad på riktigt smittar av sig på kunderna och skapar ringar på vattnet, förklarar Peppe.

Moxy ID expanderar i Norden!

Med Joachim Flander i täten växer Moxy ID utanför Sveriges gränser. Inom kort kommer vi att erbjuda våra tjänster och vara med i kampen mot arbetslivskriminalitet även på den finska marknaden.

I slutet av 2021 ringde Claes Rydin, grundare av Moxy ID, till sin vän och före detta kollega Joachim Flander med förfrågan om att starta upp verksamheten i Finland. Joachim lärde känna både Claes och Anders Pettersson, vd på Moxy ID, när de jobbade på ID06 och han på Vastuu Group, den finska motsvarigheten. Verksamheterna hade samarbete mellan länderna och de tre herrarna fick god kontakt som de vidhöll, även efter att de gick vidare i sina karriärer. Så när Claes ringde var svaret enkelt.

—Vi kör, sa jag. Det fanns inte så mycket att fundera över. Jag arbetade då inom fastighetsbranschen men har mycket erfarenhet från byggsidan och kände till vad Claes hade startat upp i Sverige. Och om någon kan byggbranschen och vet vad han håller på med är det Claes, säger Joachim, vd för Moxy ID Finland.

Rådande omständigheter i världen gjorde att uppstartsprocessen pausades men under tiden tillbringade Joachim mycket tid i Sverige för att lära sig alla delar av verksamheten, vara med på arbetsplatsinspektioner, delta i diskussioner och knyta kontakter.

Under en arbetsplatsinspektion kontrolleras bland annat identifikationen på de som vistas på platsen och alla ska bära sina svenska ID06-kort eller finska Valtti-kort synligt. Korten må se olika ut och innehålla olika information, men de har precis samma kortstandard. Detta gör att den teknik som Moxy ID använder för att inspektera korten i Sverige kommer fungera lika bra vid inspektion i Finland. Vidare har de båda marknaderna i princip samma förutsättningar och utmaningar, men det förekommer några lagskillnader i Finland som man måste tas hänsyn till.

Moxy ID Finland får en positiv start direkt då Vastuu Group blir en partner till verksamheten. Detta medför att det redan nu finns en kundbas, tillgänglig data och öppna dörrar för diskussioner och samarbeten. Joachim ser väldigt positivt på framtiden.

—När man ser ett tydligt behov på marknaden är det väldigt roligt att kunna göra något åt det. På den finska marknaden finns idag företag som genomför arbetsplatsinspektioner. Men de saknar analysdelen och här kommer Moxy ID vara unika i vårt effektiva, analyserande och digitala sätt att arbeta. Finska byggherrar har oftast inga egna anställda utan arbetar med underentreprenörer och då kan det lätt förekomma fusk, oegentligheter och brister. Så vi har en hel del arbete framför oss men tack vare vår kunskap, erfarenhet och samarbetet med Vastuu Group är vi på god väg, avslutar Joachim.

Joakim Flander, vd Moxy ID Finland
Inspektion för Moxy ID i Uppsala

Vi välkomnar Sophia Mattsson-Linnala som styrelseordförande i Moxy ID!

Vi är glada att meddela att Sophia Mattsson-Linnala är ny ordförande i Moxy ID:s styrelse. Sophias gedigna bakgrund och erfarenhet inom fastighetsbranschen gör att hon är väl insatt i samhälls-, hållbarhets- och byggfrågor. Detta medför att hon noggrant väljer vilka bolag hon vill engagera sig i och arbeta med.

—Jag är jätteglad över att få leda arbetet i styrelsen! Moxy ID erbjuder en unik produkt som byggbranschen har saknat och det gör att vi i ett tidigt skede kan positionera oss på marknaden. Jag träffade Moxys vd, Anders Pettersson, när jag var vd på Sollentunahem och han satt i styrelsen. Han vet vad jag står för, tror på och vilka förändringar jag vill se i byggbranschen. Jag vet att Moxy står för samma saker som jag och att vi nu tillsammans kommer arbeta för ett bättre och mer hållbart samhälle. Det var därför enkelt att tacka ja när jag blev erbjuden positionen, säger Sophia.

Sophia har tidigare innehaft flera vd-roller inom allmännyttiga företag, Rikshem och under 2020 arbetade hon med ett utredningsuppdrag åt Sveriges regering. Hennes största motivation i byggbranschen är att göra den renare, att skapa sund konkurrens och att vi gör det med sociala och ekonomiska hållbarhetsfrågor i åtanke.

— Idag ser vi byggherrar och finansiärer som inte tar ansvar för vad deras pengar finansierar. Genom att systematiskt granska entreprenörer, underentreprenörer och våra pågående byggen skapas förutsättningar för ett samhälle där aktörer lämnar anbud och tilldelas uppdrag som inte bygger på arbetskraftsexploatering. Moxy ID erbjuder digitaliserad rapportering och kontroll samt gör fysiska arbetsplatskontroller åt våra kunder. Tillsammans kommer vi kunna höja ribban för den byggbransch vi vill ha i Sverige, avslutar Sophia.

SKR väljer Moxy ID för arbetsplatskontroller 

– Vi är stolta över att Sveriges Kommuner och Regioner har valt oss som avtalspartner. Nu kan alla regioner, kommuner och deras bolag få bättre resultat i kampen mot arbetslivskriminalitet. Tillsammans kan vi främja sund konkurrens, med rättvisa arbetsvillkor, säger Anders Pettersson, VD på Moxy ID. 

Heltäckande kontroller
SKR:s upphandling omfattar heltäckande arbetsplatskontroller och utredningar av företag och leverantörer. Syftet med arbetsplatskontrollerna är att undersöka och dokumentera att leverantörer till SKR bland annat följer krav och rutiner på arbetsplatsen, följer lagar och regler samt om de har kollektivavtal.

Utredningarna av företag och leverantörer omfattar kontroller av öppna källor, myndighetsregistreringar i Sverige, registreringar utomlands och ska omfatta allt från huvudmän, skatter och sociala avgifter till eventuella lagbrott och domstolsbeslut.

I upphandlingens utvärdering rankades Moxy ID högst i både kvalitet och pris. Avtalet gäller i fyra år.

Beslutsunderlag för åtgärder
Moxy ID är Sveriges ledande leverantör av digitala analyser och kontroller av företag och byggarbetsplatser. Som enda företag är Moxy ID ackrediterad ID06-partner både för att utveckla applikationer och för att genomföra arbetsplatskontroller. Med Moxy ID:s egenutvecklade digitala verktyg genomförs inspektioner snabbare – och alltid enligt GDPR. 

Rapporter till uppdragsgivare omfattar fakta om hur projekt och arbetsplatser hanterar regelefterlevnad gällande bland annat in- och utloggning, övertid, skatteförfarandelagstiftning, arbetstidslagstiftning och bestämmelser kopplade till utstationering.  

– Rapporterna vi levererar är den fakta som många huvudmän har saknat för att kunna vidta åtgärder mot företag som missköter sig. Vi ser fram emot att ge kommuner och regioner detta beslutsunderlag, säger Anders Pettersson. 

Moxy ID har de senaste åren inspekterat 700 arbetsplatser, analyserat fler än 2 000 unika arbetsplatser och analyserat över 26 000 företag. Företaget är verksamt i Sverige och Finland. 

Moxy ID vinner avtal om arbetsplatskontroller för Göteborgs Stad 

– Vi är stolta över att Göteborgs Stad har valt oss som avtalspartner. Efter fjolårets avtal med SABO och fyra kommuner i Stockholmsområdet känns det mycket bra att få möjlighet att genomföra våra analyser även på Sveriges framsida, säger Anders Pettersson, VD på Moxy ID. 

Heltäckande kontroller och utredningar
Göteborgs Stads upphandling omfattar heltäckande arbetsplatskontroller och djupare utredningar av företag och leverantörer. Syftet med arbetsplatskontrollerna är att undersöka och dokumentera att leverantörer till Göteborgs Stad bland annat följer krav och rutiner på arbetsplatsen, följer lagar och regler samt om de har kollektivavtal.

Utredningarna av företag och leverantörer omfattar kontroller av öppna källor, myndighetsregistreringar i Sverige, registreringar utomlands och ska omfatta allt från huvudmän, skatter och sociala avgifter till eventuella lagbrott och domstolsbeslut.

I upphandlingens utvärdering rankades Moxy ID högst och tilldelades som ensam leverantör uppdraget. Avtalet gäller i två år.

Beslutsunderlag för åtgärder
Moxy ID är Sveriges ledande leverantör av digitala analyser och kontroller av företag och byggarbetsplatser, i syfte att främja sund konkurrens. Rapporter till uppdragsgivare omfattar fakta om hur projekt och arbetsplatser hanterar regelefterlevnad gällande bland annat in- och utloggning, övertid, skatteförfarandelagstiftning, arbetstidslagstiftning och bestämmelser kopplade till utstationering.  

– Rapporterna vi levererar är den fakta som många huvudmän har saknat för att kunna ta eventuella åtgärder mot företag som missköter sig. Vi ser fram emot att ge Göteborgs Stad detta beslutsunderlag, säger Anders Pettersson. 

Moxy ID har de senaste åren inspekterat 700 arbetsplatser, analyserat fler än 2 000 unika arbetsplatser och analyserat över 26 000 företag. Vi är verksamma i Sverige och Finland. 

 

Moxy ID rangordnas som nr 1 i Sveriges Allmännyttas upphandling  

Tillsammans med våra samarbetspartner 2Secure och Företagsgranskning, vann Moxy ID två områden i Sveriges Allmännyttas upphandling gällande insatser mot arbetslivskriminalitet. Vi kan nu erbjuda arbetsplatskontroller, bakgrundskontroller och utbildning till alla medlemmar i Sveriges Allmännytta.  

Avtalet gäller i ett år med möjlighet till förlängning i ytterligare tre år. Uppdragen tilldelas i rangordning, där vi rangordnades som nummer ett, efter utvärdering på kvalitet, kompetens och pris.   

Kontroll
Moxy ID är Sveriges ledande specialist på arbetsplatskontroller, både fysiska och digitala. Med vår egenutvecklade plattform samlar vi in och analyserar uppgifter från arbetsplatser, företag och andra datakällor. En stor fördel med vår datadrivna metod är att vi analyserar trender över tid och jämför resultaten med liknande arbetsplatser och referensdata, som till exempel branschindex. 

Rapporter omfattar bland annat hur företagen sköter in- och utloggning, övertid, skatteförfarandelagstiftning, arbetstidslagstiftning och bestämmelser kopplade till utstationering.  

Utbildning
Företagsgranskning har över 20 års erfarenhet av att analysera företag, både i Sverige och internationellt. Med sitt egenutvecklade analysverktyg nås fakta gällande företagskonstellationer och ägandestruktur, oavsett var företagen härstammar från.  

Nu erbjuds Sveriges Allmännyttas medlemmar grundläggande utbildning kring arbetslivskriminalitet och hur man kan agera för att minimera risker med leverantörer och öka den sunda konkurrensen.  

Mer information
Kontakta Joachim Flander: jf@moxyid.com 

Moxy ID, 2Secure och Företagsgranskning

Anders Pettersson, vd för Moxy ID

—Med vår unika digitala plattform är vi marknadsledande inom branschen. Och det ska vi förbli.

Anders Pettersson, vd Moxy ID

Claes Rydins, grundare och före detta vd för Moxy ID och Anders Petterssons relation sträcker sig långt tillbaka. De träffades när de arbetade på ID06 där Anders var strategisk rådgivare och COO. Det sa klick mellan dem direkt och båda delade samma vision: att göra skillnad hos kunderna.

— Med mig som vd och Claes som affärsutvecklare kan vi äntligen få göra det vi längtat efter. Vi vill vara med och förbättra bygg- och fastighetsbranschen och göra den effektivare och säkrare. Eftersom vi befinner oss på geografiskt olika platser blir det en naturlig uppdelning av kunderna och därmed kompletterar vi ju varandra på den fronten också. När jag inte jobbar åker jag gärna skidor och leker taxi till övriga familjemedlemmar. Och grillar! Jag är Sollentunas Fredde från Solsidan, säger Anders.

Det talas mycket om sund konkurrens i bygg- och fastighetsbranschen och det är precis det som Moxys tjänster bidrar med. Deras mål är tydligt: att vara den ledande aktören på marknaden med de bästa digitala verktygen.

—Självklart ska vi skala upp och vi räknar med att årligen göra 800 arbetsplatskontroller och 8000 arbetsplatsanalyser inom något år. Nu har vi gjort ca 500 kontroller på ett och ett halvt år och den storleken är vi ensamma om. Eftersom vi sitter på stor kunskap, ett brett kontaktnät och använder oss av digitala verktyg är vi den enda leverantören som har kapaciteten att utföra många inspektioner till ett rimligt pris. Vi bidrar med en trygghet och effektivitet som marknaden skriker efter, säger Anders.

Bild
Anders Petterson, vd Moxy ID

Anders Pettersson, vd Moxy ID

Moxy ID tilldelas sin andra ID06 ackreditering

– Sedan tidigare är vi ackrediterad ID06 Applikationspartner. Att vi nu även är partner för
ID06 Arbetsplatskontroller innebär att vi är det enda företaget som kunder kan anlita för både applikations- och kontrolluppdrag.

Claes Rydin, grundare Moxy ID

Sund konkurrens och tryggare arbetsplatser
Oseriösa och kriminella element i leverantörsleden medför att duktiga och värdefulla entreprenörer inom byggbranschen inte alltid premieras som de ska. Men med assistans av analyser och kontroller kan både byggherrar och byggentreprenörer se till att gällande lagar, regelverk och avtal följs av alla.

– För att kunna hjälpa kunderna så effektivt som möjligt har vi utvecklat både ett omfattande analysverktyg och en säkerhetsklassad kontrollenhet, en Moxy, som vi använder när vi besöker byggarbetsplatser. Genom att vi hela tiden är digitala och uppkopplade kan vi snabbare genomföra fler kontroller samt säkerställa att alla delar av GDPR alltid uppfylls. Under de senaste 18 månaderna har Moxy ID analyserat cirka 800 byggarbetsplatser och inspekterat fler än 500 arbetsplatser, säger Claes Rydin.

Kontrollarbetet växer
För att motverka oaktsamhet, fusk och kriminalitet har flera nya initiativ tagits de senaste åren, bland annat flera utökade samarbeten mellan branschorganisationer och uppdaterade krav från banker. Nyligen genomfördes även en av de första kommunala upphandlingarna av arbetsplatskontroller, av fem kommuner i Stockholmsområdet: Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn och Tyresö. Tillsammans med sina samarbetspartners 2Secure och Företagsgranskning, tilldelades Moxy ID avtalet.

– Det är såklart tråkigt att det förekommer oegentligheter, men det är mycket bra att allt fler går från ord till handling för att stävja det. Dessa fem kommuner är pionjärer och vi är stolta över att vi vann deras förtroende. Det visar att vårt arbetssätt och våra redskap behövs och kan hjälpa branschen, avslutar Claes Rydin.

Mer information
Claes Rydin, grundare Moxy ID: +46 72 706 05 91, cr@moxyid.com

Bilder
Högst upp till höger: Claes Rydin, grundare Moxy ID
Längst ned till höger: Moxy ID på arbetsplatsinspektion

Vinst av upphandling mot arbetslivskriminalitet

Tillsammans med 2Secure och Företagsgranskning, vann Moxy ID den offentliga upphandlingen gällande arbetsplatskontroller för fem kommuner i Stockholmstrakten och deras kommunalägda bolag. Anledningen: Bäst och mest prisvärda!

Vi låter Mattias Nygren, tillförordnad affärsområdeschef för affärsområdet ”Arbetslivskriminalitet” på 2Secure, svara på några frågor kring upphandlingen och vårt erbjudande.

– Kortfattat kan man säga att det här är ett bevis på att vårt koncept för att bekämpa arbetslivskriminalitet möter marknadens behov och att vi är den mest lämpade aktören att ta sig an den här typen av stora uppdrag.

Vad är det som gör erbjudandet bäst på marknaden?

– Vi arbetar nära varandra och utvecklar vårt gemensamma koncept tillsammans. Vi är experter inom områden som är komplexa, men vi ser till att allt blir enkelt för kunden. Företagsgranskning utreder företag utifrån en välfungerande metodik, utvecklad efter 700 företagsutredningar. Och Moxy ID har en helt automatiserad digitaliserad tjänst som gör att arbetsplatskontrollerna inte sker på vinst och förlust utan där de bedöms göra mest nytta.

2Secure kan hantera risk och har lång erfarenhet av att incidenter och säkerhetsärenden. Vår tydliga säkerhetsprofil gör att våra kunder verkligen känner att de är i trygga händer.

Hur kan vi utföra arbetsplatskontroller och företagsutredningar mer kostnadseffektivt än konkurrenterna?

– Vårt arbete bygger på att vi har en riskbaserad approach. Om man utgår från att ett större byggföretag köper in hundratals underentreprenörer på årsbasis går det inte att kontrollera alla. Men utifrån närvaroliggarens data ser vi vilka som inte sköter sig och var det kan behöva göras djupare kontroller av företagen. Vi har en digitaliserad process när det gäller arbetsplatskontrollerna och vi jobbar också för fullt för att få, så långt som det är möjligt, digitaliserade bolagsutredningar. Allt för att kunna hantera stora volymer och skapa stort värde till kunden för ett lågt pris.

Upphandlingen av arbetsplatskontroller och företagsutredningar samordnades av Botkyrka kommun och genomfördes för följande kommuner och bolag: Botkyrka kommun, Botkyrkabyggen AB, Haninge kommun, Tornberget fastighetsförvaltningsbolag i Haninge AB, Haninge bostäder AB, Nynäshamns kommun, Nynäshamnsbostäder AB, Huddinge kommun, Tyresö kommun, Tyresö bostäder AB.

Mer information

Claes Rydin, grundare Moxy ID: +46 72 706 05 91, cr@moxyid.com

Moxy ID, 2Secure och Företagsgranskning
Moxy ID, 2Secure och Företagsgranskning vinner upphandling