Nyheter

Här delar vi med oss av våra senaste nyheter och håller dig uppdaterad om vad som händer hos Moxy ID. Det kan handla om allt från nyanställningar till vunna upphandlingar, certifieringar och nyheter inom branschen.

DN Debatt. ”Kampen mot gängen måste gå före personlig integritet” 

DN DEBATT 24/11.
Organiserad brottslighet har utlöst en våg av dödligt våld, men samhället saknar vissa verktyg för att slå tillbaka. Arbetsgivare behöver få göra bakgrundskontroller av personalen och då får anställdas personliga integritet inte stå i vägen, skriver Anders Pettersson och Anna Myrhed på företaget Moxy ID, specialiserat på att motverka arbetslivskriminalitet.

Justitieombudsmannen (JO) fattade nyligen ett beslut där myndigheten riktade allvarlig kritik mot kommunstyrelsen i Södertälje för att ha tagit reda på om de anställda begått vissa brott. Kommunen hade anlitat ett företag som gjorde sökningar på anställdas personnummer i en databas. Kontrollerna saknade enligt JO stöd i lag och innebar ett allvarligt ingrepp i den personliga integriteten.

I slutet av sin beslutsmotivering skrev JO att myndigheten nu på kort tid har behövt kritisera !era kommuner för att inte ha respekterat skyddet för den personliga integriteten. Vi menar att detta knappast är en slump utan ett tydligt uttryck för att ny lagstiftning snabbt behöver komma på plats.

Ännu tydligare blir detta när medierna, under samma vecka som JO fattade sitt beslut, rapporterar om att IS-återvändare har fått jobb i kommunala verksamheter med ungdomar och utsatta. Det är givetvis inte konstigt att detta kan ske om kommunerna inte har möjlighet att göra kontroller.

Sverige har på kort tid blivit det land i EU som har störst antal fall av dödligt våld utan att befinna sig i krig. Skjutningar och
sprängningar får av goda skäl stort fokus. Men det är inte våldsamma barn som är det verkliga samhällsproblemet, utan de systemhotande krafterna som ligger bakom. Det är dessa krafter som göder våldet och visar att det lönar sig att bryta
mot reglerna.

För närvarande vidtas ambitiösa åtgärder för att avväpna enskilda individer och grupperingar samtidigt som kontrollsystemen – de objektiva och mycket kraftfulla verktygen för att upprätthålla reglerna – halkar efter.

En förutsättning för att motverka organiserad brottslighet är att säkra de kontrollsystem som stärker tilliten till samhällskontraktet och förtroendet för samhällets institutioner. I vårt arbete med att motverka arbetslivskriminalitet ser vi revor som gynnar och möjliggör sådan brottslighet. Vi vill därför ge sex exempel på förslag som skulle stärka den systematiska kontrollen.

1.Säkerställ möjligheten för arbetsgivare att göra bakgrundskontroller på anställda. Arbetsgivarens behov av att se till att lagar och regler följs, att tredje man inte kommer till skada och att förtroendet för verksamheten upprätthålls måste ha företräde framför den anställdes personliga integritet. Detta ska givetvis även gälla offentlig verksamhet.

2.Även uppdragsgivare måste ges rätt att göra kontroller av enskilda personer som utför ett uppdrag. Exempelvis måste en skogsägare som anlitar ett bolag för bärplockning ha rätt att ställa frågor till de enskilda bärplockarna för att säkerställa att det inte förekommer människohandel.

3.Utöka antalet branscher som omfattas av kravet på personalliggare. Givetvis bör kravet även omfatta städbranschen, park- och markskötsel, skogsvård, hamnarbetare med flera.

4.Inför krav på elektronisk personalliggare. Elektroniska system är numera huvudregel i alla andra sammanhang och det är rimligt att inte bara en bransch har krav på elektronisk liggare. En sådan ger också helt andra möjligheter att utföra kontroller för att motverka till exempel svartarbete, skatteundandragande, lönedumpning och människohandel.

5.Gör pass eller nationellt id-kort till de enda formellt godtagbara legitimationshandlingarna. Dagens myriad av legitimationshandlingar skapar svårigheter att fastställa en identitet och är förvirrande. Det är exempelvis svårt för en arbetsgivare att förstå att en person som har svenskt körkort, svenskt personnummer och bank-id inte självklart behöver ha rätt att uppehålla sig och arbeta i Sverige.

Att arbetsgivaren/uppdragsgivaren av diskrimineringsskäl inte heller har rätt att ställa frågor om medborgarskap gör det inte lättare att veta om den person man tänkt anställa eller anlita har rätt att arbeta i Sverige.

6.Säkerställ att den som har ett lagakraftvunnet beslut om utvisning bara har rätt till ett begränsat antal samhällsinsatser. I dag kan den som inte har rätt att befinna sig i Sverige exempelvis få del av omfattande kommunala stödinsatser som hemtjänst och familjerådgivning. Detta förvirrar för arbetsgivare, men troligen även för den enskilde.

JO:s beslut mot Södertälje kommun belyser på ett utmärkt sätt att reformerna i vissa fall har börjat i fel ände. Samtidigt som
riksdagen står i begrepp att införa lagstiftning som gör det möjligt att bedriva avlyssning utan brottsmisstanke har Södertälje kommun inte laglig möjlighet att göra bakgrundskontroller av sina anställda.

Beslutsfattare måste alltid ha systemet för ögonen, inte enskilda grupper eller problem. Perspektivet i beslutsfattandet måste också utgå från att systemet måste fungera konstruktivt över tid och slå vakt om våra gemensamma resurser, demokratin och rättssäkerheten oavsett vem som utmanar det och vem som sitter vid makten.

I det perspektivet är det viktigt att säkerställa att de regelverk som upprättas verkligen gäller (och gäller lika för alla) och att göra det enkelt och tillåtet att kontrollera att reglerna följs. Alla som vill göra rätt måste stärkas i denna föresats och de som följer reglerna premieras.

De kontrollåtgärder som vi listar ovan skulle vara viktiga verktyg för att motverka den organiserade och systemhotande brottsligheten. Troligen också mer verkningsfulla än många av de förslag som nu diskuteras för att komma till rätta med symtomen av denna brottslighet.

Text
Anders Pettersson, vd, Moxy ID
Anna Myrhed, bolagsjurist, Moxy ID, och tidigare advokat

Länk till debattartikeln hos DN.

Moxy växer inom området för Dataanalys!

30 år i IT-branschen har minst sagt gjort Claus Johansson till en expert inom området. Och nu får han tillämpa sin expertis hos Moxy som ansvarig för det nya tjänsteområdet Dataanalys – vårt just nu snabbast växande område!

—Jag har en bakgrund som projektledare och tjänsteägare på ID06 och under min tid där träffade och arbetade jag med Claes Rydin, Moxys grundare. När det skulle startas ett nytt tjänsteområde där både Claes och jag visste att jag kunde bidra var jag inte sen på att tacka ja. Vi är ett team uppbyggt av mycket teknisk kunskap och det vi håller på att utveckla är väldigt spännande och kommer vara en stor styrka i Moxys arsenal, säger Claes.

Som ägare för området Dataanalys är det Claus jobb att ansvara för de analyser som Moxy gör vid bland annat arbetsplatskontroller. Datan ligger sedan till grund för de mätetal (KPI:er) som krävs för att hjälpa kunderna med att styra de verksamheter som har utmaningar och problem. Det medför även att kunderna får koll och kontroll över sina leverantörskedjor och underlag till hållbarhetsrapporter.

— Där vi ser brister i analysen kan vi peka på vad som behöver förändras och kontrolleras. Jag ser mycket potential i att bygga vidare de processer, produkter och tjänster som Moxy redan utvecklat, eftersom vi då kan fortsätta erbjuda kunderna det absolut bästa som finns på marknaden. Vi har en enorm möjlighet att skala upp det vi bygger och fortsätta utvecklas och växa, avslutar Claus.

Claus Johansson

Nytt tillskott till Advisory-teamet!

Gry Pärnerklint har med sina 11 år i bygg- och fastighetsbranschen byggt sin expertis kring inskrivning på byggarbetsplatser. Nu har hon anslutit till området Advisory under ledning av Peter Martin (Peppe). Där kommer hon fortsatta arbeta med det hon är bäst på, nämligen säkerhetsfrågor och inskrivningar.

—Gry och jag har arbetat ihop tidigare och jag vet vad hon står för, kan och vill åstadkomma. Därför är hon ett perfekt tillskott till teamet och vi hälsar henne varmt välkommen!, säger Peppe.

I cirka tio år har Gry arbetat med ID06-systemet och hon har haft stor användning för det i sina uppdrag på olika byggarbetsplatser. Nu ser hon fram emot att fortsätta arbetet för en säkrare byggbransch tillsammans med Moxy.

—Jag vet att jag kan, och är bra på säkerhetsuppdrag. Moxy ligger i framkant och vill utveckla branschen med framtagandet av nya digitala system och arbetsplatskontroller. Och det kommer ske mycket utveckling här som på sikt kommer gynna hela branschen, säger Gry.

Grys arbete innebär att hon genomför bolagskontroller, åker ut på olika projekt för kontroller och hjälper till med inskrivningar samt skriver rutiner för detta. Hennes stora expertis ligger i just inskrivningar där hon tidigare har skrivit processer och utbildat andra inom området.

—Inom Advisory har alla olika kompetens och erfarenhet och vi ser en enorm styrka i att lära oss av varandra och om våra olika expertisområde. Det finns djup erfarenhet och kunskap här på Moxy och det är en enorm fördel för våra kunder. De märker snabbt att vi vet vad vi håller på med och det sprider ringar på vattnet. Att få vara med på resan och utvecklas tillsammans med Peppes gäng och hela bolaget är häftigt, avslutar Gry.

Moxy ID:s granskning blir ännu starkare

– Jag är otroligt glad att vi kan välkomna Anna-Lena Norberg till Moxy ID. Hon är en fantastisk granskare, särskilt när det gäller utländska bolag. Hennes långa och gedigna erfarenhet inom bolagskontroll och arbetslivskriminalitet gör att vi nu stärker vår marknadsledande position ytterligare, säger Anders Pettersson, vd Moxy ID.

Anna-Lena Norberg började sin karriär som grävande journalist. Hon har drivit sajten Stoppafusket och skrivit två böcker. För 13 år sedan tog hon sin kunskap och startade eget inom företagsgranskning, med inriktning mot utredning, analys och utbildning. Sedan dess har hon genomfört närmare 1 000 bolagsutredningar av mestadels utländska bolag samt hållit hundratals föreläsningar och utbildningar.

– Mitt bolag har jobbat med Moxy ett par år och vi trivs kanonbra med varandra. Det var därför enkelt att besluta om att ta samarbetet till nästa steg. Jag stänger nu mitt bolag och går in i Moxy, säger Anna-Lena.

På Moxy ID kommer Anna-Lena att fortsätta göra det hon är bäst på: genomföra bolagsutredningar och hjälpa kunder att kontrollera entreprenörer och underentreprenörer. Hon kommer även att utbilda fler utredare och teamet kommer erbjuda externa utbildningar och föreläsningar på alla nivåer, från grundkurser och ögonöppnare till specialistinriktning.

Har du frågor om företagsgranskning eller vill att Anna-Lena kommer och föreläser eller håller en utbildning hos dig? Välkommen att kontakta henne på anna-lena@moxyid.com.

 

Mellan åren 2018–2020 var Anna-Lena konsult vid Byggföretagen. 2021 var hon med och gjorde en utredning för Byggmarknadskommissionen och skrev stödmaterial till Upphandlingsmyndigheten. Sedan 2022 är hon med i fackförbundet Byggnads stora utbildningssatsning för sina ombudsmän och förtroendevalda.

 

 

Anna-Lena Norberg

Entreprenörinvest investerar i Moxy ID

– Entreprenörinvest är glada att få vara med på den spännande resa som Moxy ID står inför. Vi letar ständigt efter investeringar som på något sätt kan bidra positivt till samhället och vi är övertygade om att Moxy ID, genom sitt arbete att minska arbetslivskriminaliteten inom byggbranschen, kommer göra ett viktigt avstamp i en bransch som är hårt drabbad av just detta, säger Johan Dahlstrand, Investment Manager på Entreprenörinvest.

Tillsammans för ett hållbart byggande
Moxy ID är Sveriges ledande leverantör av digitala analyser och kontroller av företag och byggarbetsplatser. Uppdragen omfattar hur projekt och arbetsplatser hanterar regelefterlevnad gällande bland annat in- och utloggning, övertid, skatteförfarandelagstiftning, arbetstidslagstiftning och bestämmelser kopplade till utstationering. Under de senaste åren har Moxy ID inspekterat 700 arbetsplatser, analyserat fler än 2 000 arbetsplatser och analyserat över 26 000 företag. Företaget är verksamt i Sverige och Finland.

– Vi har följt Moxy ID under några år och när vi fick möjlighet att göra en investering under våren 2023, behövde vi inte fundera länge. Med sitt starka team, som har både branschkunskap och ett stort nätverk, är vi övertygande om att bolaget har alla möjligheter att bli en aktör som är med och sätter standarden för hur branschen agerar för ett mer hållbart byggande, nu och i framtiden, säger Johan Dahlstrand.

Sund konkurrens är målet
Entreprenörinvest grundades 2012 och är ett helägt dotterbolag till familjen Kamprads stiftelse. Deras uppdrag är att investera sitt kapital i entreprenöriella företag på orter utanför storstadsområdena. Investeringarna ska göra nytta för både samhälle och personer, genom tillväxt som skapar fler jobb.

– Vi är mycket stolta över att Entreprenörinvest valt att investera i Moxy ID. Det visar att de tror på oss och det viktiga arbete vi företar oss. Investeringen ger oss möjlighet att växa ytterligare och vi ser fram emot att leva upp till deras förtroende. Tillsammans kan vi minska arbetslivkriminaliteten och främja sund konkurrens, säger Anders Pettersson, VD på Moxy ID.

Mer information
Entreprenörinvest: Johan Dahlstrand, Investment Manager
johan@entreprenorinvest.se, 076-308 53 47

Moxy ID: Anders Pettersson, VD
anders@moxyid.com, 070-580 37 28

Bilder
Högst upp: Johan Dahlstrand, Investment Manager, Entreprenörinvest
Längst ner: Anders Pettersson, VD Moxy

Johan Dahlstrand

Moxy ID expanderar i Norden!

Med Joachim Flander i täten växer Moxy ID utanför Sveriges gränser. Inom kort kommer vi att erbjuda våra tjänster och vara med i kampen mot arbetslivskriminalitet även på den finska marknaden.

I slutet av 2021 ringde Claes Rydin, grundare av Moxy ID, till sin vän och före detta kollega Joachim Flander med förfrågan om att starta upp verksamheten i Finland. Joachim lärde känna både Claes och Anders Pettersson, vd på Moxy ID, när de jobbade på ID06 och han på Vastuu Group, den finska motsvarigheten. Verksamheterna hade samarbete mellan länderna och de tre herrarna fick god kontakt som de vidhöll, även efter att de gick vidare i sina karriärer. Så när Claes ringde var svaret enkelt.

—Vi kör, sa jag. Det fanns inte så mycket att fundera över. Jag arbetade då inom fastighetsbranschen men har mycket erfarenhet från byggsidan och kände till vad Claes hade startat upp i Sverige. Och om någon kan byggbranschen och vet vad han håller på med är det Claes, säger Joachim, vd för Moxy ID Finland.

Rådande omständigheter i världen gjorde att uppstartsprocessen pausades men under tiden tillbringade Joachim mycket tid i Sverige för att lära sig alla delar av verksamheten, vara med på arbetsplatsinspektioner, delta i diskussioner och knyta kontakter.

Under en arbetsplatsinspektion kontrolleras bland annat identifikationen på de som vistas på platsen och alla ska bära sina svenska ID06-kort eller finska Valtti-kort synligt. Korten må se olika ut och innehålla olika information, men de har precis samma kortstandard. Detta gör att den teknik som Moxy ID använder för att inspektera korten i Sverige kommer fungera lika bra vid inspektion i Finland. Vidare har de båda marknaderna i princip samma förutsättningar och utmaningar, men det förekommer några lagskillnader i Finland som man måste tas hänsyn till.

Moxy ID Finland får en positiv start direkt då Vastuu Group blir en partner till verksamheten. Detta medför att det redan nu finns en kundbas, tillgänglig data och öppna dörrar för diskussioner och samarbeten. Joachim ser väldigt positivt på framtiden.

—När man ser ett tydligt behov på marknaden är det väldigt roligt att kunna göra något åt det. På den finska marknaden finns idag företag som genomför arbetsplatsinspektioner. Men de saknar analysdelen och här kommer Moxy ID vara unika i vårt effektiva, analyserande och digitala sätt att arbeta. Finska byggherrar har oftast inga egna anställda utan arbetar med underentreprenörer och då kan det lätt förekomma fusk, oegentligheter och brister. Så vi har en hel del arbete framför oss men tack vare vår kunskap, erfarenhet och samarbetet med Vastuu Group är vi på god väg, avslutar Joachim.

Joakim Flander, vd Moxy ID Finland
Inspektion för Moxy ID i Uppsala

Vi välkomnar Sophia Mattsson-Linnala som styrelseordförande i Moxy ID!

Vi är glada att meddela att Sophia Mattsson-Linnala är ny ordförande i Moxy ID:s styrelse. Sophias gedigna bakgrund och erfarenhet inom fastighetsbranschen gör att hon är väl insatt i samhälls-, hållbarhets- och byggfrågor. Detta medför att hon noggrant väljer vilka bolag hon vill engagera sig i och arbeta med.

—Jag är jätteglad över att få leda arbetet i styrelsen! Moxy ID erbjuder en unik produkt som byggbranschen har saknat och det gör att vi i ett tidigt skede kan positionera oss på marknaden. Jag träffade Moxys vd, Anders Pettersson, när jag var vd på Sollentunahem och han satt i styrelsen. Han vet vad jag står för, tror på och vilka förändringar jag vill se i byggbranschen. Jag vet att Moxy står för samma saker som jag och att vi nu tillsammans kommer arbeta för ett bättre och mer hållbart samhälle. Det var därför enkelt att tacka ja när jag blev erbjuden positionen, säger Sophia.

Sophia har tidigare innehaft flera vd-roller inom allmännyttiga företag, Rikshem och under 2020 arbetade hon med ett utredningsuppdrag åt Sveriges regering. Hennes största motivation i byggbranschen är att göra den renare, att skapa sund konkurrens och att vi gör det med sociala och ekonomiska hållbarhetsfrågor i åtanke.

— Idag ser vi byggherrar och finansiärer som inte tar ansvar för vad deras pengar finansierar. Genom att systematiskt granska entreprenörer, underentreprenörer och våra pågående byggen skapas förutsättningar för ett samhälle där aktörer lämnar anbud och tilldelas uppdrag som inte bygger på arbetskraftsexploatering. Moxy ID erbjuder digitaliserad rapportering och kontroll samt gör fysiska arbetsplatskontroller åt våra kunder. Tillsammans kommer vi kunna höja ribban för den byggbransch vi vill ha i Sverige, avslutar Sophia.

SKR väljer Moxy ID för arbetsplatskontroller 

– Vi är stolta över att Sveriges Kommuner och Regioner har valt oss som avtalspartner. Nu kan alla regioner, kommuner och deras bolag få bättre resultat i kampen mot arbetslivskriminalitet. Tillsammans kan vi främja sund konkurrens, med rättvisa arbetsvillkor, säger Anders Pettersson, VD på Moxy ID. 

Heltäckande kontroller
SKR:s upphandling omfattar heltäckande arbetsplatskontroller och utredningar av företag och leverantörer. Syftet med arbetsplatskontrollerna är att undersöka och dokumentera att leverantörer till SKR bland annat följer krav och rutiner på arbetsplatsen, följer lagar och regler samt om de har kollektivavtal.

Utredningarna av företag och leverantörer omfattar kontroller av öppna källor, myndighetsregistreringar i Sverige, registreringar utomlands och ska omfatta allt från huvudmän, skatter och sociala avgifter till eventuella lagbrott och domstolsbeslut.

I upphandlingens utvärdering rankades Moxy ID högst i både kvalitet och pris. Avtalet gäller i fyra år.

Beslutsunderlag för åtgärder
Moxy ID är Sveriges ledande leverantör av digitala analyser och kontroller av företag och byggarbetsplatser. Som enda företag är Moxy ID ackrediterad ID06-partner både för att utveckla applikationer och för att genomföra arbetsplatskontroller. Med Moxy ID:s egenutvecklade digitala verktyg genomförs inspektioner snabbare – och alltid enligt GDPR. 

Rapporter till uppdragsgivare omfattar fakta om hur projekt och arbetsplatser hanterar regelefterlevnad gällande bland annat in- och utloggning, övertid, skatteförfarandelagstiftning, arbetstidslagstiftning och bestämmelser kopplade till utstationering.  

– Rapporterna vi levererar är den fakta som många huvudmän har saknat för att kunna vidta åtgärder mot företag som missköter sig. Vi ser fram emot att ge kommuner och regioner detta beslutsunderlag, säger Anders Pettersson. 

Moxy ID har de senaste åren inspekterat 700 arbetsplatser, analyserat fler än 2 000 unika arbetsplatser och analyserat över 26 000 företag. Företaget är verksamt i Sverige och Finland. 

Inspektion på taket

Moxy ID vinner avtal om arbetsplatskontroller för Göteborgs Stad 

– Vi är stolta över att Göteborgs Stad har valt oss som avtalspartner. Efter fjolårets avtal med SABO och fyra kommuner i Stockholmsområdet känns det mycket bra att få möjlighet att genomföra våra analyser även på Sveriges framsida, säger Anders Pettersson, VD på Moxy ID. 

Heltäckande kontroller och utredningar
Göteborgs Stads upphandling omfattar heltäckande arbetsplatskontroller och djupare utredningar av företag och leverantörer. Syftet med arbetsplatskontrollerna är att undersöka och dokumentera att leverantörer till Göteborgs Stad bland annat följer krav och rutiner på arbetsplatsen, följer lagar och regler samt om de har kollektivavtal.

Utredningarna av företag och leverantörer omfattar kontroller av öppna källor, myndighetsregistreringar i Sverige, registreringar utomlands och ska omfatta allt från huvudmän, skatter och sociala avgifter till eventuella lagbrott och domstolsbeslut.

I upphandlingens utvärdering rankades Moxy ID högst och tilldelades som ensam leverantör uppdraget. Avtalet gäller i två år.

Beslutsunderlag för åtgärder
Moxy ID är Sveriges ledande leverantör av digitala analyser och kontroller av företag och byggarbetsplatser, i syfte att främja sund konkurrens. Rapporter till uppdragsgivare omfattar fakta om hur projekt och arbetsplatser hanterar regelefterlevnad gällande bland annat in- och utloggning, övertid, skatteförfarandelagstiftning, arbetstidslagstiftning och bestämmelser kopplade till utstationering.  

– Rapporterna vi levererar är den fakta som många huvudmän har saknat för att kunna ta eventuella åtgärder mot företag som missköter sig. Vi ser fram emot att ge Göteborgs Stad detta beslutsunderlag, säger Anders Pettersson. 

Moxy ID har de senaste åren inspekterat 700 arbetsplatser, analyserat fler än 2 000 unika arbetsplatser och analyserat över 26 000 företag. Vi är verksamma i Sverige och Finland. 

 

Moxy ID rangordnas som nr 1 i Sveriges Allmännyttas upphandling  

Tillsammans med våra samarbetspartner 2Secure och Företagsgranskning, vann Moxy ID två områden i Sveriges Allmännyttas upphandling gällande insatser mot arbetslivskriminalitet. Vi kan nu erbjuda arbetsplatskontroller, bakgrundskontroller och utbildning till alla medlemmar i Sveriges Allmännytta.  

Avtalet gäller i ett år med möjlighet till förlängning i ytterligare tre år. Uppdragen tilldelas i rangordning, där vi rangordnades som nummer ett, efter utvärdering på kvalitet, kompetens och pris.   

Kontroll
Moxy ID är Sveriges ledande specialist på arbetsplatskontroller, både fysiska och digitala. Med vår egenutvecklade plattform samlar vi in och analyserar uppgifter från arbetsplatser, företag och andra datakällor. En stor fördel med vår datadrivna metod är att vi analyserar trender över tid och jämför resultaten med liknande arbetsplatser och referensdata, som till exempel branschindex. 

Rapporter omfattar bland annat hur företagen sköter in- och utloggning, övertid, skatteförfarandelagstiftning, arbetstidslagstiftning och bestämmelser kopplade till utstationering.  

Utbildning
Företagsgranskning har över 20 års erfarenhet av att analysera företag, både i Sverige och internationellt. Med sitt egenutvecklade analysverktyg nås fakta gällande företagskonstellationer och ägandestruktur, oavsett var företagen härstammar från.  

Nu erbjuds Sveriges Allmännyttas medlemmar grundläggande utbildning kring arbetslivskriminalitet och hur man kan agera för att minimera risker med leverantörer och öka den sunda konkurrensen.  

Mer information
Kontakta Joachim Flander: jf@moxyid.com 

Moxy ID, 2Secure och Företagsgranskning

Anders Pettersson, vd för Moxy ID

—Med vår unika digitala plattform är vi marknadsledande inom branschen. Och det ska vi förbli.

Anders Pettersson, vd Moxy ID

Claes Rydins, grundare och före detta vd för Moxy ID och Anders Petterssons relation sträcker sig långt tillbaka. De träffades när de arbetade på ID06 där Anders var strategisk rådgivare och COO. Det sa klick mellan dem direkt och båda delade samma vision: att göra skillnad hos kunderna.

— Med mig som vd och Claes som affärsutvecklare kan vi äntligen få göra det vi längtat efter. Vi vill vara med och förbättra bygg- och fastighetsbranschen och göra den effektivare och säkrare. Eftersom vi befinner oss på geografiskt olika platser blir det en naturlig uppdelning av kunderna och därmed kompletterar vi ju varandra på den fronten också. När jag inte jobbar åker jag gärna skidor och leker taxi till övriga familjemedlemmar. Och grillar! Jag är Sollentunas Fredde från Solsidan, säger Anders.

Det talas mycket om sund konkurrens i bygg- och fastighetsbranschen och det är precis det som Moxys tjänster bidrar med. Deras mål är tydligt: att vara den ledande aktören på marknaden med de bästa digitala verktygen.

—Självklart ska vi skala upp och vi räknar med att årligen göra 800 arbetsplatskontroller och 8000 arbetsplatsanalyser inom något år. Nu har vi gjort ca 500 kontroller på ett och ett halvt år och den storleken är vi ensamma om. Eftersom vi sitter på stor kunskap, ett brett kontaktnät och använder oss av digitala verktyg är vi den enda leverantören som har kapaciteten att utföra många inspektioner till ett rimligt pris. Vi bidrar med en trygghet och effektivitet som marknaden skriker efter, säger Anders.

Bild
Anders Petterson, vd Moxy ID

Anders Pettersson, vd Moxy ID

Moxy ID tilldelas sin andra ID06 ackreditering

– Sedan tidigare är vi ackrediterad ID06 Applikationspartner. Att vi nu även är partner för
ID06 Arbetsplatskontroller innebär att vi är det enda företaget som kunder kan anlita för både applikations- och kontrolluppdrag.

Claes Rydin, grundare Moxy ID

Sund konkurrens och tryggare arbetsplatser
Oseriösa och kriminella element i leverantörsleden medför att duktiga och värdefulla entreprenörer inom byggbranschen inte alltid premieras som de ska. Men med assistans av analyser och kontroller kan både byggherrar och byggentreprenörer se till att gällande lagar, regelverk och avtal följs av alla.

– För att kunna hjälpa kunderna så effektivt som möjligt har vi utvecklat både ett omfattande analysverktyg och en säkerhetsklassad kontrollenhet, en Moxy, som vi använder när vi besöker byggarbetsplatser. Genom att vi hela tiden är digitala och uppkopplade kan vi snabbare genomföra fler kontroller samt säkerställa att alla delar av GDPR alltid uppfylls. Under de senaste 18 månaderna har Moxy ID analyserat cirka 800 byggarbetsplatser och inspekterat fler än 500 arbetsplatser, säger Claes Rydin.

Kontrollarbetet växer
För att motverka oaktsamhet, fusk och kriminalitet har flera nya initiativ tagits de senaste åren, bland annat flera utökade samarbeten mellan branschorganisationer och uppdaterade krav från banker. Nyligen genomfördes även en av de första kommunala upphandlingarna av arbetsplatskontroller, av fem kommuner i Stockholmsområdet: Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn och Tyresö. Tillsammans med sina samarbetspartners 2Secure och Företagsgranskning, tilldelades Moxy ID avtalet.

– Det är såklart tråkigt att det förekommer oegentligheter, men det är mycket bra att allt fler går från ord till handling för att stävja det. Dessa fem kommuner är pionjärer och vi är stolta över att vi vann deras förtroende. Det visar att vårt arbetssätt och våra redskap behövs och kan hjälpa branschen, avslutar Claes Rydin.

Mer information
Claes Rydin, grundare Moxy ID: +46 72 706 05 91, cr@moxyid.com

Bilder
Högst upp till höger: Claes Rydin, grundare Moxy ID
Längst ned till höger: Moxy ID på arbetsplatsinspektion

Vinst av upphandling mot arbetslivskriminalitet

Tillsammans med 2Secure och Företagsgranskning, vann Moxy ID den offentliga upphandlingen gällande arbetsplatskontroller för fem kommuner i Stockholmstrakten och deras kommunalägda bolag. Anledningen: Bäst och mest prisvärda!

Vi låter Mattias Nygren, tillförordnad affärsområdeschef för affärsområdet ”Arbetslivskriminalitet” på 2Secure, svara på några frågor kring upphandlingen och vårt erbjudande.

– Kortfattat kan man säga att det här är ett bevis på att vårt koncept för att bekämpa arbetslivskriminalitet möter marknadens behov och att vi är den mest lämpade aktören att ta sig an den här typen av stora uppdrag.

Vad är det som gör erbjudandet bäst på marknaden?

– Vi arbetar nära varandra och utvecklar vårt gemensamma koncept tillsammans. Vi är experter inom områden som är komplexa, men vi ser till att allt blir enkelt för kunden. Företagsgranskning utreder företag utifrån en välfungerande metodik, utvecklad efter 700 företagsutredningar. Och Moxy ID har en helt automatiserad digitaliserad tjänst som gör att arbetsplatskontrollerna inte sker på vinst och förlust utan där de bedöms göra mest nytta.

2Secure kan hantera risk och har lång erfarenhet av att incidenter och säkerhetsärenden. Vår tydliga säkerhetsprofil gör att våra kunder verkligen känner att de är i trygga händer.

Hur kan vi utföra arbetsplatskontroller och företagsutredningar mer kostnadseffektivt än konkurrenterna?

– Vårt arbete bygger på att vi har en riskbaserad approach. Om man utgår från att ett större byggföretag köper in hundratals underentreprenörer på årsbasis går det inte att kontrollera alla. Men utifrån närvaroliggarens data ser vi vilka som inte sköter sig och var det kan behöva göras djupare kontroller av företagen. Vi har en digitaliserad process när det gäller arbetsplatskontrollerna och vi jobbar också för fullt för att få, så långt som det är möjligt, digitaliserade bolagsutredningar. Allt för att kunna hantera stora volymer och skapa stort värde till kunden för ett lågt pris.

Upphandlingen av arbetsplatskontroller och företagsutredningar samordnades av Botkyrka kommun och genomfördes för följande kommuner och bolag: Botkyrka kommun, Botkyrkabyggen AB, Haninge kommun, Tornberget fastighetsförvaltningsbolag i Haninge AB, Haninge bostäder AB, Nynäshamns kommun, Nynäshamnsbostäder AB, Huddinge kommun, Tyresö kommun, Tyresö bostäder AB.

Mer information

Claes Rydin, grundare Moxy ID: +46 72 706 05 91, cr@moxyid.com

Moxy ID på inspektion under vintern
Moxy ID, 2Secure och Företagsgranskning
Moxy ID, 2Secure och Företagsgranskning vinner upphandling