Vi ger dig kontroll på arbetsplatsen

LinkedinIkon för Linkedin
01maj
SKR väljer Moxy ID för arbetsplatskontroller 

SKR väljer Moxy ID för arbetsplatskontroller 

– Vi är stolta över att Sveriges Kommuner och Regioner har valt oss som avtalspartner. Nu kan alla regioner, kommuner och deras bolag få bättre resultat i kampen mot arbetslivskriminalitet. Tillsammans kan vi främja sund konkurrens, med rättvisa arbetsvillkor, säger Anders Pettersson, VD på Moxy ID. 

Heltäckande kontroller
SKR:s upphandling omfattar heltäckande arbetsplatskontroller och utredningar av företag och leverantörer. Syftet med arbetsplatskontrollerna är att undersöka och dokumentera att leverantörer till SKR bland annat följer krav och rutiner på arbetsplatsen, följer lagar och regler samt om de har kollektivavtal.

Utredningarna av företag och leverantörer omfattar kontroller av öppna källor, myndighetsregistreringar i Sverige, registreringar utomlands och ska omfatta allt från huvudmän, skatter och sociala avgifter till eventuella lagbrott och domstolsbeslut.

I upphandlingens utvärdering rankades Moxy ID högst i både kvalitet och pris. Avtalet gäller i fyra år.

Beslutsunderlag för åtgärder
Moxy ID är Sveriges ledande leverantör av digitala analyser och kontroller av företag och byggarbetsplatser. Som enda företag är Moxy ID ackrediterad ID06-partner både för att utveckla applikationer och för att genomföra arbetsplatskontroller. Med Moxy ID:s egenutvecklade digitala verktyg genomförs inspektioner snabbare – och alltid enligt GDPR. 

Rapporter till uppdragsgivare omfattar fakta om hur projekt och arbetsplatser hanterar regelefterlevnad gällande bland annat in- och utloggning, övertid, skatteförfarandelagstiftning, arbetstidslagstiftning och bestämmelser kopplade till utstationering.  

– Rapporterna vi levererar är den fakta som många huvudmän har saknat för att kunna vidta åtgärder mot företag som missköter sig. Vi ser fram emot att ge kommuner och regioner detta beslutsunderlag, säger Anders Pettersson. 

Moxy ID har de senaste åren inspekterat 700 arbetsplatser, analyserat fler än 2 000 unika arbetsplatser och analyserat över 26 000 företag. Företaget är verksamt i Sverige och Finland.