Vi ger dig kontroll på arbetsplatsen

LinkedinIkon för Linkedin
01feb
Vinst av upphandling mot arbetslivskriminalitet

Vinst av upphandling mot arbetslivskriminalitet

Tillsammans med 2Secure och Företagsgranskning, vann Moxy ID den offentliga upphandlingen gällande arbetsplatskontroller för fem kommuner i Stockholmstrakten och deras kommunalägda bolag. Anledningen: Bäst och mest prisvärda!

Vi låter Mattias Nygren, tillförordnad affärsområdeschef för affärsområdet ”Arbetslivskriminalitet” på 2Secure, svara på några frågor kring upphandlingen och vårt erbjudande.

– Kortfattat kan man säga att det här är ett bevis på att vårt koncept för att bekämpa arbetslivskriminalitet möter marknadens behov och att vi är den mest lämpade aktören att ta sig an den här typen av stora uppdrag.

Vad är det som gör erbjudandet bäst på marknaden?

– Vi arbetar nära varandra och utvecklar vårt gemensamma koncept tillsammans. Vi är experter inom områden som är komplexa, men vi ser till att allt blir enkelt för kunden. Företagsgranskning utreder företag utifrån en välfungerande metodik, utvecklad efter 700 företagsutredningar. Och Moxy ID har en helt automatiserad digitaliserad tjänst som gör att arbetsplatskontrollerna inte sker på vinst och förlust utan där de bedöms göra mest nytta.

2Secure kan hantera risk och har lång erfarenhet av att incidenter och säkerhetsärenden. Vår tydliga säkerhetsprofil gör att våra kunder verkligen känner att de är i trygga händer.

Hur kan vi utföra arbetsplatskontroller och företagsutredningar mer kostnadseffektivt än konkurrenterna?

– Vårt arbete bygger på att vi har en riskbaserad approach. Om man utgår från att ett större byggföretag köper in hundratals underentreprenörer på årsbasis går det inte att kontrollera alla. Men utifrån närvaroliggarens data ser vi vilka som inte sköter sig och var det kan behöva göras djupare kontroller av företagen. Vi har en digitaliserad process när det gäller arbetsplatskontrollerna och vi jobbar också för fullt för att få, så långt som det är möjligt, digitaliserade bolagsutredningar. Allt för att kunna hantera stora volymer och skapa stort värde till kunden för ett lågt pris.

Upphandlingen av arbetsplatskontroller och företagsutredningar samordnades av Botkyrka kommun och genomfördes för följande kommuner och bolag: Botkyrka kommun, Botkyrkabyggen AB, Haninge kommun, Tornberget fastighetsförvaltningsbolag i Haninge AB, Haninge bostäder AB, Nynäshamns kommun, Nynäshamnsbostäder AB, Huddinge kommun, Tyresö kommun, Tyresö bostäder AB.

Mer information

Claes Rydin, grundare Moxy ID: +46 72 706 05 91, cr@moxyid.com