Vi ger dig kontroll på arbetsplatsen

LinkedinIkon för Linkedin
19jun
Vi välkomnar Sophia Mattsson-Linnala som styrelseordförande i Moxy ID

Vi välkomnar Sophia Mattsson-Linnala som styrelseordförande i Moxy ID

Vi är glada att meddela att Sophia Mattsson-Linnala är ny ordförande i Moxy ID:s styrelse. Sophias gedigna bakgrund och erfarenhet inom fastighetsbranschen gör att hon är väl insatt i samhälls-, hållbarhets- och byggfrågor. Detta medför att hon noggrant väljer vilka bolag hon vill engagera sig i och arbeta med.

—Jag är jätteglad över att få leda arbetet i styrelsen! Moxy ID erbjuder en unik produkt som byggbranschen har saknat och det gör att vi i ett tidigt skede kan positionera oss på marknaden. Jag träffade Moxys vd, Anders Pettersson, när jag var vd på Sollentunahem och han satt i styrelsen. Han vet vad jag står för, tror på och vilka förändringar jag vill se i byggbranschen. Jag vet att Moxy står för samma saker som jag och att vi nu tillsammans kommer arbeta för ett bättre och mer hållbart samhälle. Det var därför enkelt att tacka ja när jag blev erbjuden positionen, säger Sophia.

Sophia har tidigare innehaft flera vd-roller inom allmännyttiga företag, Rikshem och under 2020 arbetade hon med ett utredningsuppdrag åt Sveriges regering. Hennes största motivation i byggbranschen är att göra den renare, att skapa sund konkurrens och att vi gör det med sociala och ekonomiska hållbarhetsfrågor i åtanke.

— Idag ser vi byggherrar och finansiärer som inte tar ansvar för vad deras pengar finansierar. Genom att systematiskt granska entreprenörer, underentreprenörer och våra pågående byggen skapas förutsättningar för ett samhälle där aktörer lämnar anbud och tilldelas uppdrag som inte bygger på arbetskraftsexploatering. Moxy ID erbjuder digitaliserad rapportering och kontroll samt gör fysiska arbetsplatskontroller åt våra kunder. Tillsammans kommer vi kunna höja ribban för den byggbransch vi vill ha i Sverige, avslutar Sophia.

Sophia Mattsson-Linnala