Vi ger dig kontroll på arbetsplatsen

LinkedinIkon för Linkedin

Om Moxy

På fyra år har Moxy växt från en anställd till att bli Sveriges ledande företag inom säkerhetsklassade analyser och kontroller av företag och byggarbetsplatser. Tillsammans med våra kunder främjar vi sund konkurrens och förhindrar arbetslivskriminalitet.

Moxy är en oberoende rådgivare inom arbetslivskriminalitet och social hållbarhet. 

Datadrivna underlag ger rätt insikter

Vi har utvecklat en digital analysmetod och en digital kontrollenhet som uppfyller samma säkerhetskrav som försvarsmakter. Det gör att vi kan garantera att vår process är helt GDPR-säkrad gällande hantering av känsliga uppgifter för företag och individer.

Futuristisk skärm moxy

Moxyprocessen

Genom arbetsplatskontroller och datadrivna insikter minskar vi fusket och ökar effektiviteten på arbetsplatsen.

1

Utmaning & mål
Vi hjälper er med att ta fram

 • Strategier och mål för social hållbarhet
 • Strategier och mål för produktivitet
 • Strategier och mål för arbetet mot arbetslivskriminalitet
2

Förberedelse
Engångsinsats före uppdragets genomförande

 • Genomgång av avtal och avtalsmallar
 • Genomgång av upphandlingsprocess
 • Genomgång av regelverk och policy
3

Regler & styrning
Struktur för arbete i projekt och med leverantörer

 • Arbetsmetoder och processer
 • Avtal och regelverk (t.ex. viten och rätt till insyn)
 • Redovisning, uppföljning och rapportering
4

Monitored by Moxy™
Dataanalys, bolags- och arbetsplatskontroller

 • Vilka bolag och individer som utför arbetet
 • Har bolag och individer har rätt att utföra arbetet
 • Hur man följer fastlagda rutiner och regelverk
5

Rapportering till ledningsgrupp
Digitala rapporter

 • Hur bolagen, inklusive underleverantörer, sköter uppdragen
 • Vilka bolag och individer som utför arbetet
 • Nyckeltal för uppföljning och jämförelse mellan uppdrag, bolag och arbetsplatser
 • Riskbedömning och beslutsunderlag
 • Proaktiva förbättringsförslag

Moxy är ackrediterad ID06-partner inom både Applikation och Arbetsplatskontroller.

Moxy telefon