Integritetspolicy

I nedanstående integritetspolicy beskrivs hur Moxy behandlar samt skyddar dina personuppgifter. Policyn gäller samtliga applikationer, tjänster samt webbplatser som bolaget tillhandahåller, oavsett hur du använder eller får åtkomst till dem. Om du har frågor eller funderingar kring hur Moxy behandlar dina uppgifter är du mycket välkommen att kontakta oss på dataskyddsombud@moxyid.se

 

ANSVAR FÖR BEHANDLING AV DINA PERSONUPPGIFTER

Bolaget som ansvarar för dina personuppgifter samt leverantör av applikationer, tjänster och webbplats är MooxyID Group AB (559233-8304), Sjögärdsgatan 41, 571 37 Nässjö. Adressen till vår webbplats är www.moxyid.se.

 

DATASKYDDSOMBUD

Moxy har ett dataskyddsombud med uppgift att säkerställa att Mooxy följer dataskyddslagstiftningen. Kontaktuppgifter är Mooxy Dataskyddsombud, Sjögärdsgatan 41, 571 37 Nässjö, dataskyddsombud@moxyid.se.

 

VILKA PERSONUPPGIFTER SAMMLAS IN?

Mooxy samlar enbart in de personuppgifter som behövs för att våra tjänster skall fungera effektivt eller för att din upplevelse skall optimeras. När vi bearbetar dina personuppgifter gör vi det med ditt samtycke och/eller på behovsbasis. Vilka uppgifter som samlas in i respektive tjänst framgår av bilaga 1.

Följande information samlas in eller behandlas i de olika applikationerna eller tjänsterna.

 

När du ansluter dig till Mooxy Facility Manager

När tjänsten Mooxy Facility Manager beställs samlas beställarens kontaktuppgifter in. Syftet är att beställaren skall kunna administrera tjänsten samt kunna ta del av den information tjänsten genererar.

 

När du ansluter dig till Appen Mooxy Facility Inspector

När du ansluter dig till Mooxy Facility Inspector samlas användarens uppgifter in. Syftet är att beställaren skall kunna administrera tjänsten samt kunna ta del av den information tjänsten genererar.

 

När du kontaktar oss via e-post eller telefon

Om du kontaktar oss via e-post eller telefon hanterar vi de personuppgifter som du delar med oss. Dessa uppgifter används för att kunna hantera din frågeställning.

 

När du besöker vår webbplats och accepterar kakor (cookies)

Bolaget använder sig av kakor på sin webbplats där vi identifierar din IP-adress. Du är anonym till dess att du själv väljer att lämna uppgifter genom att till exempel fylla i ett formulär. Om du valt att fylla i uppgifter om dig själv kan dessa användas i enlighet med denna policy.

 

HUR MOOXY ANVÄNDER DINA PERSONUPPGIFTER?

De personuppgifter vi samlar upp kring dig används till följande:

  • För att fullgöra åtaganden vi har som leverantör, kund och arbetsgivare
  • För att bedriva vår verksamhet i de applikationer och tjänster vi tillhandahåller
  • För att sprida information och nyhetsbrev

Vi kombinerar olika typer av information för att ge en bättre och mer personlig upplevelse av våra applikationer och tjänster. Vi tillhandahåller ett nyhetsbrev och du kan välja säga upp prenumerationen av detta nyhetsbrev.

 

HUR LÄNGRE SPARAS DINA PERSONUPPGIFTER?

Personuppgifter som används i applikationer och tjänster sparas i 42 dagar. Efter denna period anonymiseras all data. Aggregerade rapporter som inte innehåller personuppgifter sparas och hanteras tillsvidare. Publicerade personuppgifter på webbplats sparas med utgångspunkt tillsvidare.

 

DINA RÄTTIGHETER

Moxy följer Europeiska Unionens aktuella dataskyddslagar som omfattar följande rättigheter:

  • Du har rätt till registerutdrag
  • Du har rätt att kontrollera dina uppgifter och vid behov få dessa korrigerade
  • Du har rätt att återtaga medgivande för behandling av personuppgifter
  • Du har rätt att framföra klagomål till dataskyddsmyndighet

Du kan när som helst ta kontakt med oss på gdpr@moxyid.se för att kontrollera att dina uppgifter är korrekta, uppdaterade samt få uppgifter korrigerade eller raderade.

Om du vill bli bortglömd, använda din rätt till dataportabilitet eller begära ut ett registerutdrag ber vi dig kontakta oss på e-postadressen ovan för ytterligare instruktioner för hur du skall gå till väga. Vi kommer att svara dig inom 30 dagar.

 

HUR REGLERAS MOOXYS ROLL SOM PERSONUPPGIFTSBITRÄDE?

I tjänsterna behandlar Mooxy personuppgifter för våra kunders räkning och är enligt lagen ett personuppgiftsbiträde. Mellan Mooxy (personuppgiftsbiträdet och Mooxys kund (personuppgiftsansvarig) tecknas ett skriftligt avtal som reglerar respektive parts skyldighet och rättigheter. Detta avtal kallas personuppgiftsbiträdesavtal

 

ÄNDRING AV INTEGRITETSPOLICY

Mooxy kan göra ändringar av integritetspolicyn. Den aktuella versionen kan alltid nås via vår webbplats www.moxyid.se.

 

KONTAKT

Om du har frågor kring denna policy kan du när som helst kontakta oss på dataskyddsombud@moxyid.se.