Bara behörig personal
i dina fastigheter
En tryggare
vardag
Rätt person
på rätt plats
För säkerhets
skull
previous arrow
next arrow
Slider

Home

Gratis Coronasäker arbetsplatsinspektion

Vi tror att ärlighet lättast skapas av lika delar mänskliga kontakter, strukturerade kontroller samt transparanta uppföljningar.

För att fler organisationer och företag skall få upp ögonen för hur vi arbetar erbjuder vi nu 20 gratis Corona-säkra arbetsplatsinspektioner. Det är först till kvarn som gäller (Detaljer här) och erbjudandets slutdatum är 31 maj 2021.

Moxy ID levererar digitala arbetsplatsinspektioner, tryggt och enkelt!

Vi på Moxy ID kan inte fixa allt som är fel eller svårt i byggbranschen, men vi har givet oss ”katten på” att kunna assistera vid någon eller några nyckelprocesser där vår kunskap kan göra skillnad. I vårt fall handlar det om att digitalisera arbetsplatsinspektioner så att det är tryggt och enkelt för alla inblandade!

Vi levererar all teknik som behövs för att du själv, via annan av dig kontrakterad part eller via oss skall kunna genomföra högkvalitativa arbetsplatsinspektioner där vi i realtid bland annat kontrollerar att:

  • Lagstiftningen angående personalliggare följs
  • ID06-kortet är äkta samt aktivt
  • All personal har de nödvändiga samt avtalade utbildningarna
  • Alla bolag är uppförda på underentreprenörslistan
  • Samtliga individer har rätt utrustning

Allt hanteras och administreras i vårt ID06-ackrediterade system där allt loggas på ett korrekt och GDPR-säkert vis. Om du eller vi skulle hitta något som faller utanför de ramar som din organisation eller lagstiftningen ställer så kan vi direkt anmäla och följa upp incidenten i vår applikation och back-end system.

Vi tror ärlighet varar längst

De senaste åren har det varit ett stort fokus på frågor som ”sund konkurrens” och ”social hållbarhet”. Koncepten kan kännas lite luddiga och det är en otrolig spännvidd i vilken typ av problemställningar dessa två fokusområden kan innehålla. För oss på Moxy ID är det enkelt, vi tror att ”ärlighet varar längst” och om alla organisationer alltid hade denna enkla mening som en fixstjärna så skulle företag som vårt inte behövas. Nu ser verkligheten annorlunda ut och tyvärr ser det inte heller ut som om den negativa trenden är på väg att brytas riktigt än.

Som nämnt är det en otrolig spännvidd i begreppen ovan, det kan handla om allt från att alla har rätt utbildning eller rätt utrustning till fiffel med skatter eller arbetstillstånd. Dessutom kan det vara flera lager av olika lagstiftning som kanske till och med gör det svårt att verkligen veta vad det är som gäller i den aktuella situationen.

För säkerhets skull

Bra hjälp är guld värd. Men för de flesta människor infinner sig tyvärr en viss oro när man ska anlita en ny leverantör. Utför de sina uppgifter som avtalat? Har de kompetent personal med rätt utbildning? Anlitar de i sin tur bara ärliga underleverantörer? Kommer jag att bli lurad?

Så ska det inte vara. Du ska vara helt trygg i denna situation. Därför har vi startat Moxy ID. För att dina duktiga och värdefulla entreprenörer och leverantörer ska premieras. Medan de som inte sköter sig ska gallras bort tidigt.

Moxy ID – Rätt person på rätt plats

Moxy ID ger dig som uppdragsgivare möjlighet att snabbt kontrollera identiteten på de personer som utför arbetet i dina fastigheter och lokaler. Via oss kan du kontrollera deras identitet, vilket företag de är verksamma i samt om de har rätt formell kompetens för uppdraget. Allt baserat på branschstandarden ID06 så att det är tryggt och enkelt för dig!

Välkommen till Moxy ID

Claes Rydin

Grundare och VD Moxy ID Group AB

Jag är stolt över att Moxy ID kan erbjuda den säkraste och på samma gång enklaste identitetskontrollen för företag som valt att arbeta med ID06. Samtidigt är detta bara en början, vi har flera nyutvecklade lösningar som kommer lanseras under den närmsta tiden.

Claes har arbetet med ID06 sedan 2004 i olika befattningar inom byggbranschen och som entreprenör. Senast var Claes utvecklingschef på ID06 AB.

Fredrik Mölzer

Ägare och koncernchef Industrilås AB samt medgrundare Moxy ID Group AB

Vi har i alla år drivits av lusten att alltid hitta bästa möjliga lösning på våra kunders utmaningar kring åtkomst till det som finns ”på andra sidan”. Genom Moxy ID erbjuder vi nu en ny variant av säker åtkomst, denna gång till ett system för kontroll av identiteter. Så vi alla kan känna oss lite tryggare.

Industrilås har i över 40 år tillverkat och levererat lösningar inom lås och åtkomst. I dag har Industrilås produktion och försäljning över hela världen.

Tryggt och enkelt
Som det ska vara

Obehöriga skall inte kunna verka inom ramen för dina fastigheter.

Arbeta systematiskt och kontinuerligt med inspektioner samt stickprov för att avslöja fusket.

Säkerställ att jobbet utförs korrekt av behörig och kompetent personal.

Säkerställ att dina underleverantörer är seriösa. Dina pengar skall inte finansiera kriminalitet.

Ha kontroll över vilka företag som utför arbetet på dina fastigheter.

Du skall enbart använda den säkra LOA-2 tekniken när du genomför en identitetskontroll.

Säkraste kontrollen av identitet på marknaden

Nya ID06-standarden – PIV

LOA-2 identitetsvalidering

Samsung XCover 4S inspektionsenhet

Samsung Knox-teknologi. Försvarsklassad säkerhet i fler lager

Kontakta oss