Det effektiva sättet att följa upp och kontrollera arbetsplatser
Vi vann upphandling mot
arbetslivskriminalitet
previous arrow
next arrow
Slider

Home

När du vill göra skillnad

Anders Pettersson, vd Moxy ID

Idag finns leverantörer som omedvetet eller medvetet och systematiskt begår brott inom branscherna för bygg, fastighet, transport, markskötsel och städ. Det kan exempelvis vara skattebrott, arbetstidsbrott, arbetsmiljöbrott och brott mot utlänningslagen.

Arbetslivskriminalitet är ett växande problem och drabbar alla – samhället i stort, finansiärer, beställare, entreprenörer och enskilda. Det skapar också en situation av osund konkurrens, ineffektivitet och kvalitetsbrister.

På Moxy ID brinner vi för att komma till rätt med detta. Vi arbetar dag och natt för att det ska bli bättre hos våra kunder. Vi är marknadsledande i branschen och har gjort fler än 400 arbetsplatskontroller och analyserat hundratals företag. Kort sagt, vi vet hur det ser ut och vi vet vad som behöver göras.

När du arbetar med oss får du tillgång till en unikt utvecklad digital plattform som är skräddarsydd för ändamålet. Detta tillsammans med vår erfarenhet och kompetens är en kombination som uppskattas av våra kunder.

Välkommen till Moxy ID!

Anders Pettersson, vd

Tryggt och enkelt
Som det ska vara

Obehöriga skall inte kunna verka inom ramen för dina fastigheter.

Arbeta systematiskt och kontinuerligt med inspektioner samt stickprov för att avslöja fusket.

Säkerställ att jobbet utförs korrekt av behörig och kompetent personal.

Säkerställ att dina underleverantörer är seriösa. Dina pengar skall inte finansiera kriminalitet.

Ha kontroll över vilka företag som utför arbetet på dina fastigheter.

Du skall enbart använda den säkra LOA-2 tekniken när du genomför en identitetskontroll.

Säkraste kontrollen av identitet på marknaden

Nya ID06-standarden – PIV

LOA-2 identitetsvalidering

Samsung XCover 4S inspektionsenhet

Samsung Knox-teknologi. Försvarsklassad säkerhet i fler lager

Kontakta oss