Home

Anders Pettersson, vd Moxy ID

Rätt beslutsunderlag är ovärderligt

Idag finns leverantörer som omedvetet eller medvetet och systematiskt begår brott inom branscherna för bygg, fastighet, transport, markskötsel och städ. Det kan exempelvis vara skattebrott, arbetstidsbrott, arbetsmiljöbrott och brott mot utlänningslagen.

Arbetslivskriminalitet är ett växande problem och drabbar alla – samhället i stort, finansiärer, beställare, entreprenörer och enskilda. Det skapar också en situation av osund konkurrens, ineffektivitet och kvalitetsbrister.

På Moxy ID brinner vi för att komma till rätta med det. Vi vill ge dig total insikt och det absolut bästa beslutsunderlaget för din verksamhet. Därför undersöker, analyserar och sammanställer vi betydligt fler datapunkter än någon annan. Till vår hjälp har vi vår egenutvecklade digitala plattform som är skräddarsydd för ändamålet. Vi har även stor erfarenhet av att genomföra arbetsplatskontroller över hela Sverige.

Välkommen till Moxy ID!

Anders Pettersson, vd

Tryggt och enkelt
Som det ska vara

Obehöriga skall inte kunna verka inom ramen för dina fastigheter.

Arbeta systematiskt och kontinuerligt med inspektioner samt stickprov för att avslöja fusket.

Säkerställ att jobbet utförs korrekt av behörig och kompetent personal.

Säkerställ att dina underleverantörer är seriösa. Dina pengar skall inte finansiera kriminalitet.

Ha kontroll över vilka företag som utför arbetet på dina fastigheter.

Du skall enbart använda den säkra LOA-2 tekniken när du genomför en identitetskontroll.

Kontakta oss
    Kontakt Moxy ID Sverige:

    011 5001040

     

    Kontakt Moxy ID Finland:

    +35 8405632690