Tjänster

Moxy ID verkar inom bygg- och fastighetsbranschen och därtill relaterade verksamheter, som lokalvård och transporter. Vi erbjuder:

 • Kvalificerad dataanalys av alla dina arbetsplatser
 • Prekvalificering av leverantörer
 • Fördjupade bolagskontroller
 • Kontroll av huvudmän, företag, leverantörer och anställda
 • Arbetsplatskontroll – hur lagar och regler efterlevs på arbetsplatser
 • Incidenthantering – hantering av problem som upptäcks vid analys och kontroll
 • Specialister och projektledare inom förändrings- och förbättringsarbete

Vi kan även bistå med juridisk rådgivning inom angränsande områden, som klausuler i entreprenadavtal gällande vite, rätt till inspektion, insyn m.m.

Moxy ID på inspektion under vintern
Aktuella kunder
 • Botkyrka kommun
 • Haninge kommun
 • MKB
 • Peab
 • Sveriges kommuner och regioner
 • Vasakronan
 • Botkyrkabyggen
 • Haningebostäder
 • NCC
 • Serneke
 • Tornberget
 • Veidekke
 • Byggföretagen
 • Huddinge kommun
 • Nynäshamns kommun
 • Skanska
 • Tyresö kommun
 • Wästbygg
 • Göteborgs Stad
 • K-fast Eskilstuna
 • Nynäshamnsbostäder
 • Sveriges Allmännytta
 • Tyresöbostäder