Tjänster

Tjänster

Moxy ID verkar inom bygg- och fastighetsbranschen och därtill relaterade verksamheter, som lokalvård och transporter. Vi utför säkerhetsklassad och GDPR-säkrad digital analys och fysisk arbetsplatskontroll. Vi erbjuder:

  • Arbetsplatsanalys – med vårt digitala verktyg genomföra riskbedömning av arbetsplatser
  • Arbetsplatskontroll – hur lagar och regler efterlevs på arbetsplatser
  • Prekvalificering av leverantörer
  • Fördjupade bolagskontroller
  • Kontroll av huvudmän, företag, leverantörer och anställda
  • Incidenthantering – hantering av problem som upptäcks vid analys och kontroll
  • Specialister och projektledare inom förändrings- och förbättringsarbete

Vi kan även bistå med juridisk rådgivning inom angränsande områden, som klausuler i entreprenadavtal gällande vite, rätt till inspektion, insyn m.m.

Moxy ID, 2Secure och Företagsgranskning vinner upphandling