Vi ger dig kontroll på arbetsplatsen

LinkedinIkon för Linkedin

Byggherrar

Idag finns leverantörer som omedvetet eller medvetet och systematiskt begår brott. Det kan exempelvis vara skattebrott, arbetstidsbrott, arbetsmiljöbrott och brott mot utlänningslagen.  

Moxy är en oberoende rådgivare inom social hållbarhet. 

Social hållbarhet i alla led

Vi på Moxy hjälper våra kunder att kontrollera risk och att förebygga, förhindra och hantera förekomsten av arbetslivskriminalitet. Vi stödjer era leverantörer så ni inte behöver ta över ansvar, hjälper er med insikter och analys, ger er mer insyn i projekten och ger er möjlighet att jämföra olika projekt.

Moxy har total kontroll på GDPR och övrig lagstiftning. 

Vi är ackrediterad ID06-partner inom både Applikation och Arbetsplatskontroller. 

Vilka utmaningar har du?

Olika arbetsområden har olika ansvar och utmaningar. Moxy har erfarenheten och kunskapen för att kunna hjälpa dig med lösningarna.

Arbetsplatskontroller
Med egenutvecklade digitala hjälpmedel undersöker vi hur det ser ut på dina arbetsplatser.
Bolagskontroller
Med kvalificerad datanaalys kontrollerar vi dina leverantörer och om de uppfyller nödvändiga krav och lagar.
Juridisk rådgivning
Vi säkrar att det görs på rätt sätt, med kriterier som går att utvärdera.
Dataanalys och hållbarhetsrapportering
Få kontroll på dina arbetsplatser genom en automatisk analys av företag och individer.
Våra undersökningar visar att ca 18 % inte är inloggade på arbetsplatsen. 

Moxyprocessen

Genom arbetsplatskontroller och datadrivna insikter minskar vi fusket och ökar effektiviteten på arbetsplatsen.

1

Utmaning & mål
Vi hjälper er med att ta fram

 • Strategier och mål för social hållbarhet
 • Strategier och mål för produktivitet
 • Strategier och mål för arbetet mot arbetslivskriminalitet
2

Förberedelse
Engångsinsats före uppdragets genomförande

 • Genomgång av avtal och avtalsmallar
 • Genomgång av upphandlingsprocess
 • Genomgång av regelverk och policy
3

Regler & styrning
Struktur för arbete i projekt och med leverantörer

 • Arbetsmetoder och processer
 • Avtal och regelverk (t.ex. viten och rätt till insyn)
 • Redovisning, uppföljning och rapportering
4

Monitored by Moxy™
Dataanalys, bolags- och arbetsplatskontroller

 • Vilka bolag och individer som utför arbetet
 • Har bolag och individer har rätt att utföra arbetet
 • Hur man följer fastlagda rutiner och regelverk
5

Rapportering till ledningsgrupp
Digitala rapporter

 • Hur bolagen, inklusive underleverantörer, sköter uppdragen
 • Vilka bolag och individer som utför arbetet
 • Nyckeltal för uppföljning och jämförelse mellan uppdrag, bolag och arbetsplatser
 • Riskbedömning och beslutsunderlag
 • Proaktiva förbättringsförslag

Vill du veta mer?

Anders Pettersson, vd
+46 70 580 37 28
anders@moxyid.com