Vi ger dig kontroll på arbetsplatsen

LinkedinIkon för Linkedin

Offentlig sektor

Idag finns leverantörer som omedvetet eller medvetet begår brott. Det kan exempelvis vara skattebrott, arbetstidsbrott, arbetsmiljöbrott och brott mot utlänningslagen. Moxy hjälper dig att kontrollera leverantörer och hur de sköter sig på arbetsplatser.

Moxy är en oberoende rådgivare inom social hållbarhet. 

Social hållbarhet i alla verksamheter

Vi på Moxy är redo att hjälpa er verksamhet med att kontrollera risk och att förebygga, förhindra och hantera förekomsten av arbetslivskriminalitet och minska risken för oseriösa aktörer. Tillsammans ser vi till att offentliga medel används på bäst sätt. 

Moxy har i dag ramavtal med både Adda och Sveriges Allmännytta. 

Vi är ackrediterad ID06-partner inom både Applikation och Arbetsplatskontroller. 

Ramavtal med Adda

För att avropa de avtalsreglerade tjänsterna görs först en avropsanmälan till Adda. Sen kan du kontakta Moxy direkt.

 • Komplett arbetsplatskontroll
 • Bakgrundskontroll i Sverige
 • Bakgrundskontroll utanför Sverige
 • Kontroll av svenskt företag
 • Kontroll av utlandsregistrerat företag
Kontakta oss direkt

Ramavtal med Sveriges allmännytta

De avtalsreglerade tjänsterna avropas genom att du tar kontakt med oss direkt.

 • Bolagskontroll och utredningar
 • Arbetsplatskontroller
 • Digitala analyser Incidenthantering
 • Utbildning inom området
Kontakta oss direkt

Vilka utmaningar har du?

Olika arbetsområden har olika ansvar och utmaningar. Moxy har erfarenheten och kunskapen för att kunna hjälpa dig med lösningarna.

Arbetsplatskontroller
Med egenutvecklade digitala hjälpmedel undersöker vi hur det ser ut på dina arbetsplatser.
Bolagskontroller
Med kvalificerad datanaalys kontrollerar vi dina leverantörer och om de uppfyller nödvändiga krav och lagar.
Juridisk rådgivning
Vi säkrar att det görs på rätt sätt, med kriterier som går att utvärdera.
Dataanalys och hållbarhetsrapportering
Få kontroll på dina arbetsplatser genom en automatisk analys av företag och individer.

Moxyprocessen

Genom arbetsplatskontroller och datadrivna insikter minskar vi fusket och ökar effektiviteten på arbetsplatsen.

1

Utmaning & mål
Vi hjälper er med att ta fram

 • Strategier och mål för social hållbarhet
 • Strategier och mål för produktivitet
 • Strategier och mål för arbetet mot arbetslivskriminalitet
2

Förberedelse
Engångsinsats före uppdragets genomförande

 • Genomgång av avtal och avtalsmallar
 • Genomgång av upphandlingsprocess
 • Genomgång av regelverk och policy
3

Regler & styrning
Struktur för arbete i projekt och med leverantörer

 • Arbetsmetoder och processer
 • Avtal och regelverk (t.ex. viten och rätt till insyn)
 • Redovisning, uppföljning och rapportering
4

Monitored by Moxy™
Dataanalys, bolags- och arbetsplatskontroller

 • Vilka bolag och individer som utför arbetet
 • Har bolag och individer har rätt att utföra arbetet
 • Hur man följer fastlagda rutiner och regelverk
5

Rapportering till ledningsgrupp
Digitala rapporter

 • Hur bolagen, inklusive underleverantörer, sköter uppdragen
 • Vilka bolag och individer som utför arbetet
 • Nyckeltal för uppföljning och jämförelse mellan uppdrag, bolag och arbetsplatser
 • Riskbedömning och beslutsunderlag
 • Proaktiva förbättringsförslag

Vill du veta mer?

Camilla Olofsson
+46 70 239 66 94
camilla@moxyid.com