Kvalificerad dataanalys

Med användning av Moxy ID:s eget GDPR-säkrade digitala analysverktyg genomför vi kvalificerad dataanalys av arbetsplatser.

Regelefterlevnad på arbetsplatser

När Moxy ID får tillgång till era närvaroliggare för arbetsplatser analyserar vi all fakta och noterar vilka indikatorer som påvisar risk för att det förekommer regelbrott. Vi tittar bland annat på hur alla företagen på arbetsplatsen sköter in- och utloggning och om anställda arbetar enligt arbetstidslagstiftningen.

Grund för arbetsplatskontroll

När man vill genomföra fysiska arbetsplatskontroller är det bra att besöka platser där man verkligen misstänker att det finns risk för oegentligheter. Det är därför en fördjupad bolagskontroll och analys av närvaroliggare är viktiga. Dessa undersökningar blir grunden för att identifiera och prioritera företag och arbetsplatser med låg regelefterlevnad.

Löpande avstämning och kontroll

En punktinsats i all ära, men långvarig förändring kommer först efter kontinuerlig kontroll och avstämning. Genom en samlad och löpande analys av era arbetsplatser kan ni följa utvecklingen och snabbt uppmärksamma om det är någon arbetsplats eller leverantör som avviker från hur de skött sig tidigare. Ni kan också jämföra olika arbetsplatser med varandra och branschindex.

För att följa trender rekommenderar vi månatliga sammanställningar och rapporter.