Arbetsplatskontroller

Det finns klara regler och lagar för hur det ska gå till på en arbetsplats inom bygg- och fastighetsbranschen. Bland annat ska endast föranmälda företag befinna sig där med sin personal och alla ska sköta in- och utloggning på adekvat sätt. Alla individer ska ha korrekt legitimering och tillstånd, som t.ex. ID-handling, ID06 och arbetstillstånd.

Hantering av personuppgifter är känsligt och regleras enligt GDPR. Moxy ID har utvecklat en säkerhetsklassad digital kontrollenhet som vi kallar en Moxy. Med den utförs alla kontroller och det är i Moxy ID:s digitala verktyg som alla resultat lagras. Det innebär att vi uppfyller alla GDPR-krav och att hela processen är säker och trygg för alla inblandade.

Moxy ID är ackrediterad partner till ID06 för både Applikation och Arbetsplatskontroll.

Hur går en kontroll till?

En normal inspektion inleds med att vi kommer till arbetsplatsen, tar kontakt med platsledningen och meddelar att en kontroll skall genomföras.

Vi för över arbetsplatsens närvaroliggare till Moxyn och kan se vi vilka företag och personer som ska finnas på platsen.

Därefter går vi systematiskt igenom arbetsplatsen. Vid varje individ görs en kort introduktion och vi begär att få se ID06-kort och giltig legitimation. När ID06-kortet scannas av Moxyn får vi efter någon sekund upp individens uppgifter och kan kontrollera personens identitet. Vid samma tillfälle kontrolleras personlig skyddsutrustning och andra krav som kunden definierat.

Alla kontroller och avvikelser lagras i Moxyn. Efter besöket används detta för att säkerställa att den lämnade informationen är korrekt, bland annat genom körningar mot utstationeringsregister och Migrationsverket.

Kontrollpunkter

Vid en normal kontroll undersöker vi:

 • Vilka företag som finns på arbetsplatsen
 • Hur många företag finns i UE-kedjan och därmed föranmälts
 • Om individerna är inloggad i närvaroliggaren
 • Att Individerna har giltigt ID06 kort och att det är individen på kortet
 • Att individerna har giltig legitimation och att det är individen på legitimationshandlingen
 • Att individerna har dokumenterade arbetstillstånd
 • Att det finns A1-intyg för branscher utan ID06
 • Att individer genomfört obligatoriska utbildningar som finns inom ramen för ID06-kompetensdatabas, som Safe Construcion Training.
 • Att individer har andra relevanta utbildningar som vår kund kravställt
 • Att individerna har personlig skyddsutrustning: hjälm, skyddsskor, varselväst, skyddsglasögon, arbetshandskar samt eventuella kundunika krav
 • Om det finns generella brister på arbetsplatsen
Rapport

Efter besöket kontrolleras lämnade uppgifter mot bland annat utstationeringsregister och Migrationsverket. All information sammanställs sedan i en omfattande rapport, där alla uppgifter presenteras, som t.ex:

 • Antal inloggade individer enligt liggare, antalet inspekterade, personer som befann sig på arbetsplatsen men som inte var korrekt inloggade, antal inloggade enligt liggare men ej inspekterade, procentuell andel av det totala antalet individer på arbetsplatsen som ej var korrekt inloggade, tabell för ej inloggade företag.
 • Incidenter kring skyddsutrustning – företag och typ av incidenter
 • Incidenter gällande ID06-kort samt legitimation – t.ex. trasigt kort, saknad ID06-kort/legitimation och fel ID06-kortinnehavare
 • Övriga incidenter som upptäckts
 • Företag som inte finns med i UE-kedjan
 • Alla företag som befanns sig på arbetsplatsen samt antal kontrollerade per bolag
 • Beteckning över alla som saknar utbildningen Safe Construction Training och andra definierade utbildningar
 • Förslag på åtgärder utifrån varje incident
Inspektion på taket