Metod och arbetsprocess

Moxy ID arbetar systematiskt i alla faser av vår process, både gällande hela projektgenomförandet och alla separata delar. Beroende på uppdraget varierar omfattningen av arbete under respektive punkt, men kortfattat följer ett kunduppdrag detta flöde:

 1. Inkommen order eller förfrågan
 2. Bekräftelse till kund
 3. Moxy ID kontrollerar att vi kan leverera enligt kundens önskemål
 4. Offert med förslag på projektplan levereras till kund (aktivitetsplan, tidplan, leveransvillkor och pris)
 5. Kund godkänner offert och ordererkännande levereras
 6. Startmöte/workshop
 7. Definition av slutlig plan, projektgrupp, styrgrupp och rapporteringsrutiner utformas
 8. Genomförande och löpande statusrapporter
 9. Slutrapport lämnas till kund
 10. Uppföljning och utvärdering med kund
 11. Definition av eventuella förbättringsåtgärder
 12. Eventuella förbättringsåtgärder genomförs