Vi ger dig kontroll på arbetsplatsen

LinkedinIkon för Linkedin

Fakta och regelverk

Den som driver en verksamhet eller upphandlar tjänster har ett stort antal regelverk att följa. Bördan kan kännas tung. Känner du till exempel att du har koll på utstationeringslagen, arbetstidslagen och utlänningslagen? Utöver det är det ytterligare många lagar, direktiv och förordningar att förhålla sig till. Det är inte alltid enkelt att veta vad som gäller och riskerna kan vara stora.  

Moxy hjälper dig att få kontroll – att tolka och förstå reglerna

Våra erfarna jurister kan också bistå dig i arbetet med att utforma upphandlingsunderlag, ställa rätt krav och skriva avtal. Bra avtal är en förutsättning för att kunna följa upp, göra kontroller och tillvarata sina intressen.  

Med Moxys juridiska tjänster säkerställer du trygga, effektiva och framgångsrika affärer. 

Viktiga lagar och direktiv

Dessa lagar och direktiv är fundamentala för att skydda rättigheter och underlätta handel och arbetskraftens rörlighet inom EU.

Låt oss guida dig genom detta komplexa juridiska landskap och utforska hur dessa bestämmelser kan påverka ditt företag och dina anställda på ett positivt sätt.

Utstationeringsdirektiv (96/71/EG)

Ändringsdirektiv gällande utstationering (2018/957/EU)

Förordning om samordning av de sociala trygghetssystemen (883/2004/EG

Tillämpningsförordning (987/2009/EG)

Direktiv om årsbokslut och koncernredovisning ((2013/34/EU)

Lagen om offentlig upphandling (2016:1145)

Inkomstskattelag (1999:1229)

Årsredovisningslag (1995:1554)

Folkbokföringslag (1991:481)

Utstationeringslag (1999:678)

Arbetstidslag (1982:673)